Aktualny czas UTC:

Program XXX Konferencji SOPiZ – 12 września 2020 r.

Konferencja online przy pomocy platformy Zoom

Godz. 11:00 – 12:25

Powitanie uczestników, słowo wstępne Prezesa PTMA i Przewodniczącego SOPiZ

Przemysław Rudź (Polska Agencja Kosmiczna) – „150 lat Polski w kosmosie” – 80 min

Godz. 12:25 – 14:15

Wojciech Burzyński (PTMA Białystok, IOTA/ES) – „Obserwacje zjawisk zakryciowych […]