Aktualny czas UTC:

Zakrycia asteroidalne w 2017 r.

Efemerydy zakryć asteroidalnych na 2017 rok możliwych do zaobserwowania w Polsce.

Dane na podstawie pliku S. Prestona „futurALL.dat”, obliczone programem Occult 4.2.5.0
Środki pasów widoczności zjawisk biegną w odległości do 400 km od geometrycznego środka Polski.
Kolorem czerwonym zaznaczono zjawiska priorytetowe.

Efemeryd zakryć asteroidalnych nie można obliczyć tak precyzyjnie jak momentów zakryć gwiazd przez Księżyc. Jest to związane z niedokładnością pozycji gwiazd w katalogach astrometrycznych oraz niepewnością orbit planetoid – zwłaszcza obiektów małych i bardzo odległych. Z tego powodu należy obserwować zjawiska, których pasy widoczności przechodzą nie tylko przez miejsce obserwacji ale także setki kilometrów (300-500 km) od niego. Poza wyznaczonym obszarem widoczności zjawiska, możliwa jest także detekcja satelity planetoidy w odległości nawet setek kilometrów od centrum pasa zakrycia. Znane są przypadki amatorskich odkryć księżyców asteroid podczas grupowych obserwacji zakryć planetoidalnych. Z tego właśnie powodu powinno się rejestrować wszystkie zjawiska zakryć planetoidalnych, których przewidziane pasy widoczności przechodzą przez obszar całego kontynentu europejskiego.

Obserwacja „negatywna”, czyli brak widocznego zakrycia, jest także bardzo cenna. Zestawiona wraz z obserwacjami „pozytywnymi”, pozwala wyznaczyć prawdziwe położenie pasa zakryciowego na powierzchni Ziemi a w niektórych przypadkach poprawić dane o kształcie i rozmiarze planetoidy.