Aktualny czas UTC:

ARCHIWUM

  • ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ ASTEROIDY – obserwacje z wynikiem pozytywnym
  • ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ ASTEROIDY – obserwacje z wynikiem negatywnym, do zakrycia nie doszło
  • TRANZYTY MERKUREGO I WENUS
  • ZAĆMIENIA SŁOŃCA
  • ZAĆMIENIA KSIĘŻYCA
  • TRANZYTY EGZOPLANET – przejścia planet pozasłonecznych na tle gwiazd macierzystych, nowy rodzaj zjawisk zakryciowych obserwowany w SOPiZ od 2016 r.